Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland huurt woningen op de private huurmarkt en huurt deze door aan personen die het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te huren. 

Het SVK Waasland biedt betaalbare en kwalitatieve woningen met het oog op langdurige woonzekerheid tot op het moment dat de huurder klaar is om door te stromen naar een sociale huisvestingsmaatschappij of naar de private huurmarkt.

Het SVK Waasland is hoofdhuurder en neemt alle huurderverplichtingen op zich. Daarbovenop voorziet het SVK Waasland in het dagdagelijks administratief en technisch beheer van de woning. 

Een eigenaar-verhuurder kan rekenen op heel wat zekerheden (betaling van huur, garantie van onderhoud,...) en andere voordelen. Daartegenover staat dat de woningen dienen conform te zijn aan de Vlaamse Wooncode. Met andere woorden, de woningen dienen veilig, gezond, bewoonbaar, kwaliteitsvol en betaalbaar te zijn http://www.vlaamsverhuurplan.be

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation