Onderhoud en herstellingen

 

Samen dragen we zorg voor jouw woning. Als huurder heb je een meldingsplicht: dit wil zeggen dat je jouw huurbegeleider bij een defecct in jouw woning onmiddellijk dient te contacteren.

Je staat in voor het onderhoud van de woning. De volgende huurstellingen zijn voor jou: 

  • kleine herstellingen
  • herstellingen die nodig zijn door fout gebruik of slecht onderhoud
  • herstellingen die nodig zijn omdat je jouw meldingsplicht niet nakwam 

Wat zijn kleine herstellingen?

De Vlaamse regering heeft een lijst van kleine herstellingen opgesteld. Deze lijst is niet limitatief: ze geeft dus geen volledig overzicht van alle mogelijke gevallen. 

 

Iets veranderen of bijbouwen

Na de huurperiode dien je jouw woning aan ons te overhandigen in de oorspronkelijke staat, zoals we die samen vaststelden in de plaatsbeschrijving.

Wil je toch aanpassingen doen zoals bijvoorbeeld een tuinhuis, een afdak, een veranda, een schotelantenne of een dierenhok plaatsen? Voor zo een  verandering dien je vooraf onze toestemming te vragen en ontvangen via een brief. 

Bekijk zeker de huurovereenkomst. Daarin staat wat wel en niet mogelijk is.

Soms is onze toestemming niet voldoende. Voor een tuinhuis bijvoorbeeld moet je ook stedenbouwkundige voorwaarden respecteren. De stedenbouwkundige voorwaarden kan je navragen bij de gemeente.

Hou er ook rekening mee dat ons SVK op het einde van je huurcontract altijd kan eisen dat je de woning herstelt in de oorspronkelijke staat. We kunnen de veranderingen ook overnemen zonder dat je daarvoor een vergoeding kan eisen. 


​​​​​