Algemeen

Het SVK Waasland onderhandelt met de eigenaar over een aanvaardbare huurprijs. De huur die het SVK Waasland aan de eigenaar betaalt, betaalt de onderhuurder op zijn beurt aan het SVK Waasland. Het SVK Waasland verwacht dat je als onderhuurder de woning als een goede huisvader beheert en de huurdersverplichtingen nakomt. Indien nodig, biedt het SVK Waasland, in de vorm van huurbegeleiding, jou hierin ondersteuning.

Rechten

De huurcontracten zijn voor lange duur, zoals opgelegd in het sociaal huurbesluit. Hier kan je een modelhuurcontract bekijken. Het intern huurreglement wordt meegegeven bij de ondertekening van het huurcontract. 

Als huurder bij het SVK Waasland kan je mogelijks aanspraak maken op een tussenkomst in de huurprijs: de Vlaamse Huursubsidie. Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie. De vermindering onroerende voorheffing kan je onder bepaalde voorwaarden aanvragen. 

Plichten

We bieden je een betaalbare woning in een goede staat. Indien er zich een probleem/defect voordoet in de woning, dien je dit te melden. Indien je hulp nodig hebt rond administratieve taken, het onderhoud van de woning of andere zaken, dan kan je samen met jouw huurbegeleider zoeken naar een geschikte oplossing. De huur van de woning dient maandelijks voor de 10 de van de maand betaald worden. Voor jouw inboedel dien je zelf een verzekering af te sluiten.

 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation