Inschrijvingsdocumenten 

Gegevens die het SVK zelf opvraagt

Om na te gaan of je voldoet aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden doet ons SVK een beroep op een aantal elektronische gegevensstromen. We zijn dus verplicht om bepaalde gegevens rechtstreeks op te vragen bij de bevoegde overheden, instellingen of lokale besturen. Het versnelt en vereenvoudigt voor iedereen de administratie.

 

Gegevens die jij als kandidaat bezorgt

Gegevens die wij niet kunnen opvragen, dien jij zelf aan ons SVK bezorgen. Onderstaande documenten dien je mee te brengen:

 

Identiteitskaart of paspoort
Breng (een fotokopie van) de identiteitskaarten mee van uzelf en van uw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die mee wil verhuizen. U vermeldt ook de identiteit van de personen die mee naar de woning zullen verhuizen.

 

Het inschrijvingsformulier
Jij en jouw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner ondertekenen het inschrijvingsformulier. 

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen. 

 

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

 

Geen eigendom
Je dient een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar dienen het inschrijvingsformulier te ondertekenen.

 

Inkomen
Welke inkomensbewijzen je dient meebrengen, hangt af van je situatie. 
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan dien jij zelf de documenten te verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties is dat het geval. Zie hieronder.

 

Specifieke situaties

  • verdiende je in het jaar van het meest recente aanslagbiljet te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste maanden mee
  • had je tussen het jaar van je meest recente aanslagbiljet en vandaag geen enkel inkomen dan dien je een verklaring op eer te ondertekenen
  • had je in het jaar van het meest recente aanslagbiljet meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen je totale inkomen.
  • zat je tussen het jaar van je meest recente aanslagbiljet en vandaag in schuldbemiddeling: dan dien je de inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zen over afbetaalde schulden

 

Het intern huurreglement

In het intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de kandidaat-huurders.