Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met het inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

 

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum 3 jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar. 

Als de inkomensgrens overschreden wordt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidige inkomen.

 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2020:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2020

 Alleenstaande persoon

 25.557 euro

 Alleenstaande persoon met een handicap

 27.698 euro

 Iedere andere persoon zonder kinderen

 38.335 euro

 Verhoging per persoon ten laste*

 2.134 euro

 

* een persoon ten laste betekent:

  • een minderjarig kind dat op jouw adres is ingeschreven of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
  • jouw minderjarig kind dat regelmatig bij jou verblijft of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
  • een persoon die erkend is als ernstig gehandicapt

 

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder? Dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.