Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres.

Het is niet voldoende als je ingeschreven bent in het wachtregister.