Wanneer er een woning vrijkomt, bekijkt het SVK Waasland haar wachtlijst. Vervolgens wordt er een rangorde opgemaakt op basis van de rationele bezetting van de woning en de keuzes van de kandidaat-huurders. De eerste kandidaten worden per brief uitgenodigd om hun dossier te actualiseren.

Na actualisatie wordt nagegaan of de aangeschreven kandidaat-huurders nog voldoen aan de voorwaarden om de vrijgekomen woning in te huren. Het SVK Waasland gebruikt een puntensysteem waarbij de woonnood en een laag inkomen het meeste punten oplevert. 

De kandidaat-huurder met het hoogst aantal punten krijgt het aanbod om de woning te bezichtigen en zich wel of niet kandidaat te stellen voor de woning. 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation