Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • meederjarig zijn op het moment van de inschrijving;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingregister of een referentieadres op een OCMW hebben;
  • inkomen tot 3 jaar terug mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden;
  • geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, niet in binnen- of buitenland;
  • kunnen aantonen dat je Nederlands spreekt, geleerd hebt of bereid bent het te leren;

Het PIT-team (Permanentie, Inschrijving en Toewijzing) kan gecontacteerd worden op 03/778.62.50 of via mail: inschrijven@svkwaasland.be

Het PIT-team is telefonisch niet bereikbaar op dinsdagvoormiddag en vrijdagnamiddag.

 

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation