Het is de toekomstige referentiehuurder en de persoon die met hem gehuwd is of die met hem wettelijk samenwoont of die zijn feitelijke partner is, op voorwaarde dat deze persoon de sociale woning mee gaat bewonen, die beschouwd worden als kandidaat-huurders en bijgevolg aan de onderstaande voorwaarden met(en) voldoen:
  • meederjarig zijn op het moment van de inschrijving;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingregister of een referentieadres op een OCMW hebben;
  • inkomen tot 3 jaar terug mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden;
  • geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben gegeven;
  • kunnen aantonen dat je Nederlands spreekt, geleerd hebt of bereid bent het te leren;
Heeft u de basistaalvaardigheid Nederlands nog niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering:
  • Antwerpen, Carnotstraat 110-2060 Antwerpen, 03/338.70.11
  • Limburg, H-Blok 2de verdieping, Universiteitslaan 3-3500 Hasselt, 011/30.56.00
  • Vlaams-Brabant, Monseigneur Ladeuzeplein 17-3000 Leuven, 016/47.43.11
  • Oost-Vlaanderen, Elfjulistraat 39C-9000 Gent, 09/321.86.00
  • West-Vlaanderen, President Kennedypark 30-8500 Kortrijk, 056/74.21.50

Het PIT-team (Permanentie, Inschrijving en Toewijzing) kan elke voormiddag (van maandag tot vrijdag) van 9u00 tot 12u30 gecontacteerd worden op 03/778.62.50 of via mail: inschrijven@svkwaasland.be

 

 

 

 

 

 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation