Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • meederjarig zijn op het moment van de inschrijving;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingregister of een referentieadres op een OCMW hebben;
  • inkomen tot 3 jaar terug mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden;
  • geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, niet in binnen- of buitenland;
  • kunnen aantonen dat je Nederlands spreekt, geleerd hebt of bereid bent het te leren;
  • van een verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij/zij bereid is zich in te burgeren. 
Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation