Werkwijze

Indien je interesse hebt om aan ons sociaal verhuurkantoor te verhuren, gelieve ons te contacteren. Het werkingsgebied van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland is verdeeld over                        vier patrimoniumbeheerders:

 

 

1. Het eerste verkennend gesprek gaat door op ons kantoor of ter plaatse.

2. Bij concrete interesse brengt de patrimoniumbeheerder een bezoek aan de woning.

3. Na het bezoek maakt de patrioniumbeheerder een dossier op voor het bestuur. Het bestuur beslist over de inhuurprijs en de ingangsdatum.

4. De patrimoniumbeheerder communiceert jou de beslissing van het bestuur.

5. Bij akkoord tussen jou en ons sociaal verhuurkantoor volgt de opmaak van onder andere de huurcontracten.