Werkwijze

Indien je interesse hebt om aan ons sociaal verhuurkantoor te verhuren, gelieve ons te contacteren. Het werkingsgebied van ons sociaal verhuurkantoor is verdeeld over                                         3 patrimoniumbeheerders:

 

 

1. Het eerste verkennend gesprek gaat door op ons kantoor.

2. Bij concrete interesse brengt de patrimoniumbeheerder een bezoek aan de woning.

3. Na het bezoek maakt de patrioniumbeheerder een dossier op voor het bestuur. Het bestuur beslist over de inhuurprijs en de ingangsdatum.

4. De patrimoniumbeheerder communiceert jou de beslissing van het bestuur.

5. Bij akkoord tussen jou en ons sociaal verhuurkantoor volgt de opmaak van onder andere de huurcontracten.