Historiek

De vereninging Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland is ee publiekrechtelijke vereniging overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van de OCMW's. De vereniging werd op 26 april 2001 opgericht door de OCMW's van Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas. 

In 2003 traden de gemeentebesturen toe en de welzijnsorganisaties Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Christelijke Mutualiteiten, Bond Moyson en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender.

Het SVK Waasland is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.