Klachtenprocedure


Indien je een probleem hebt, signaleer dit meteen. Hiervoor kan je terecht bij je begeleider of rechtstreeks ter attentie van de verantwoordelijke:

Yannick Claes, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas. Tel: 03/778.62.52 (bereikbaar op maandagnamiddag en donderdagvoormiddag).

Je kunt je hiervoor ook laten adviseren door het OCMW, de Woonwinkel, een huisvestingsdienst, een huurdersbond, de wetswinkel, …

Indien je niet tevreden bent met de oplossing, contacteer dan de klachtenbehandelaar van het SVKW. Dit moet schriftelijk gebeuren. Binnen de tien dagen krijg je bericht dat je klacht is ontvangen en verneem je hoe en tegen wanneer de klacht wordt behandeld. De klachtenbehandelaar van het SVKW is Peter Maris, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas. Tel: 03/766.70.45

Blijft de klacht zonder gevolg of ben je niet akkoord met het antwoord, dan kan je terecht bij beroepsinstanties of bij de Vlaamse Ombudsdienst