Opzegmogelijkheden als verhuurder

Het contract dat je afsluit met ons SVK valt onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Dat betekent dat de opzegmogelijkheden die de wet voorziet ook van toepassing zijn op het huurcontract tussen jou en ons SVK. 

Als jij of ons SVK het huurcontract opzegt, dan contacteert ons SVK jou voor het opmaken van een uittredende plaatsbeschrijving en het overhandigen van de sleutels. Bij de uittredende plaatsbeschrijving vergelijken we de staat van de woning met die van bij de start. We bekijken samen met jou welke zaken beschadigd zijn en of dit het gevolg is van huurschade of normale slijtage. Zo weet ons SVK welke zaken we nog moeten herstellen of aan jou vergoeden. 

Aan het einde van de opzegperiode geeft ons SVK je de sleutels van de woning terug. Daarmee komt dan echt een einde aan de huurovereenkomst. Jijzelf en het SVK hebben vanaf dan geen verplichtingen meer tegenover elkaar.