Waarom is een sociaal verhuurkantoor (SVK) uw ideale partner? - Laat uw woning u niet los? (folder)

Woningkwaliteit

Aan welke normen moet een woning die u wenst te verhuren voldoen? - Kwaliteitsnormen Wonen-Vlaanderen (folder)

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu? - Ongeschikt- en onbewoonbaarheid (folder)

Rookmelders

Reglementering rond rookmelders - Rookmelder Wonen-Vlaanderen (folder) 

In welke ruimtes plaats je rookmelders? -  Een rookmelder laat je niet stikken! (flyer)

 

 

 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation